అన్ లైన్ లో సినిమా చూసే అలావాటు ఉందా..? మీకు బిగ్ షాకిచ్చే న్యూస్

ఎంతో డబ్బు.. ఎన్నో వందల మంది కష్టం.. చాలా రోజుల శ్రమ.. ఇలా జరిగే ప్రాసెస్‌లో తయారయ్యేదే సినిమా. రెండున్నర గంటల…