హీరోయిన్ కు రక్తంతో లవ్ లెటర్.. ఆ హీరో ఏం చేసాడో చూడండి

కన్నడంకు చెందిన సంఘవి అక్కడ కంటే ఇక్కడ అంటే మన తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో ఎక్కువగా గుర్తింపు దక్కించుకున్నారు. ఆహా చిత్రంతో…